Personvernerklæring

Vi respekterer personvernet til besøkende på nettstedet vårt https://www.vintercamping.no/heretter kalt “nettside”, og sørger for at personlig informasjon du oppgir behandles konfidensielt. Behandling av personopplysninger i vår bedrift foregår på en måte som er i samsvar med lovkravene som fastsatt i EUs regelverk fra 25. mai 2018.

Formål med databehandling
Dine personopplysninger behandles av oss for å inngå og gjennomføre avtaler og bestillinger, muligens om håndtering av klager og juridiske tjenester og for å håndtere de resulterende forholdene, herunder gjennomføring av aktiviteter for å øke kundebase.

Fylle ut skjemaer på nettsiden
Hvis du fyller ut et kontaktskjema på nettside, eller send oss en e-post, vil dataene du sender oss, holdes så lenge skjemaet eller innholdet i din e-post kreves for fullstendig svar og håndtering.

Klikkoppførsel og besøk data
Generelle besøksdata føres på nettside. I denne sammenheng, spesielt datamaskinens IP-adresse, mulige brukernavnet, tidspunktet for innhenting av opplysninger og data fra en besøkende sender, registreres og brukes til statistiske analyser av besøks- og klikkoppførsel på nettside.
Samtidig vi optimaliserer driften av nettside med dette. Vi prøver å anonymisere disse dataene så mye som mulig. Denne informasjonen er ikke gitt til tredjepartene.

Google Analytics
Vi bruker Google Analytics til å holde oversikt over hvordan brukerne bruker nettside. Informasjonen som er oppnådd, inkludert adressen til datamaskinen din (IP-adresse), overføres til og lagres av Google på servere i USA. Google bruker denne informasjonen for å holde oversikt over hvordan nettside vårt brukes, for å gi rapporter om nettside til oss og å gi annonsørene sine opplysninger om effektiviteten av kampanjer. Google kan gi denne informasjonen til tredjepartene dersom Google er lovlig forpliktet til å gjøre det, eller i den grad disse tredjepartene behandler informasjonen på vegne av Google. Vi har ingen påvirke på dette.

Facebook
Nettside kan inneholde knapper for å markedsføre eller dele sider på sosiale medier som Facebook. Disse knappene blir realisert gjennom kode som blir levert av Facebook selv. Denne kode plasserer blant annet cookies. Vennligst les personvernerklæringen for Facebook (som kan endre regelmessig) for å se hva de gjør med dine personlige data de behandler med denne koden. Dette gjelder også andre sosiale medier.

Bruk av informasjonskapsler/cookies
Vi bruker ikke informasjonskapsler/cookies ved tilbud av elektroniske tjenester.
Til informasjon: Informasjonskapsler/cookies er en liten samling opplysninger som plasseres i nettleseren på PC-en eller den mobile enheten din. Såkalte «førsteparts- informasjonskapsler/cookies» er informasjonskapsler/cookies som plasseres av virksomheten som driver nettsidene eller appen du besøker/bruker. Du kan nekte bruken av disse informasjonskapsler/cookies, selv om dette kan begrense funksjonaliteten og brukervennligheten av nettsidene.

Cookies i bruk på nettstedet

  1. _ga: Brukes for å skille brukere fra hverandre, varighet 30 dager.
  2. _gid: Brukes for å skille brukere fra hverandre, varighet 30 dager.
  3. cookie_notice_accepted: Brukes for å lagre samtykke i vår cookie policy
  4. wordfence_verifiedHuman: Brukes for å skille ekte besøkende fra spamboter
  5. wfvt_*****: Brukes til å skille ekte besøkende fra spamboter

Retten til gjennomsyn, forbedring, sletting, begrensning, komme med innvendinger og overførbarhet
Du har rett til innsyn i hvordan vi behandler og lagrer dine opplysninger og kan (få utført) forbedre denne personlige data hvis de er uriktig eller ufullstendig, la fjerne personlige data, tillater å begrense deres behandling og protestere mot behandling av hans personlige data, inkludert profilering grunnlaget for disse bestemmelsene. I tillegg har du rett til å få en kopi (på en strukturert, standard og maskinlesbar form) av deres personlige data, og å overføre personopplysninger til et annet selskap. For å utøve rettighetene nevnt over, blir du bedt om å sende en e-post til følgende e-postadresse: stavtjorn.camping@outlook.com

Direkte markedsføring
Kunde har rett til å motsette seg, uten kostnad, enhver behandling av hans personlige data med sikte på direkte markedsføring.
Dette kan gjøre ved å sende en e-post til stavtjorn.camping@outlook.com eller via brev til
Stavtjørn Vintercamping v/ Berit Grøtteland Helland
Eikeland 54, 4389 Vikeså
Norge

Klage
Kunden har rett til å sende inn en klage til det Norske datatilsynet

Juster personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen.
Endringer vil bli publisert på denne nettside.

Hva er GDPR?
GDPR står for General Data Protection Regulation. GDPR erstatter de nasjonale personvernlovene i EU-land fra og med 25. mai 2018, og vil bli innført i Norge gjennom ny personopplysningslov om kort tid.