Turisthytter i området

Stavtjørn er et supert utgangspunkt for deg som vil gå til Den Norske Turistforenings hytter.

Støle

Hytta på Støle ligger flott til på en høyde øverst i Kvitadalen. Fra hytta er det nydelig utsikt til vassdraget og den frodige dalen.
Her gikk tidligere ferdsels- og driftevegen mellom Skreå i Sirdal og Jæren. Omkring 1825 ble det skilt ut et eget bruk på Støle. Bosetningen varte bare i 50 år. Grunnmurene etter husene og rester av en kvernkall står enda igjen.

Se mer her:
https://ut.no/hytte/101046/stle

Kvitlen

Kvitlen byr på et nydelig kulturlandskap i det som kanskje er Rogalands best bevarte fjelldal? Med historie tilbake til middelalderen, gamle hustufter, kvernhus og tørkehus i tillegg til geil og åkerrein fremstår Kvitlen som et særpreget kulturlandskap.

Se mer her:
https://ut.no/hytte/101185/kvitlen